استفاده از سیم چین در نصب پرده – کوتاه کردن پیچ رولپلاک

سیم چین برای نصب پرده

استفاده از سیم چین در نصب پرده چطور است ؟

به دليل تنوع ساخت ساختمان ها و خاص بودن محل بسته چوب پرده همچنين تحمل بار زياد توسط ريل هاي پرده
نصاب هاي پرده از انواع پيچ و رولپلاک استفاده ميكنند
در برخي مواقع و عدم توانايي ايجاد سوراخ هاي عميق نصاب پرده ناچار به كوتاه كردن رولپلاک ميشود تا فقط قسمتي از رولپلاک كه باز ميشود و باعث كيپ شدن پيچ داخل سوراخ خود ميشود قرار گيرد
بهترين ابزار براي كوتاه كردن انواع رولپلاک و آسیب نرساندن به آن استفاده از سیم چین است.

?
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید
?
برای بازدید از تمام مدلها کلیک کنید
?
?