پايه سوبل-پایه نصب 3 ریل چوب پرده

پایه سوبل

پايه سوبل معمولا براي پنجره هايي استفاده ميشوند كه ميخواهند ٣ ريل چوب پرده نصب كنند

پايه سوبل از نظر ضخامت بسيار مهم است

به دليل طرل زاد پايه ممكن بعد مدت زمان كوتاهي خم شده و باعث زشتي در قسمت بالايي كار شود

اگر ميخواهيد خودتان اقدام به خريد اين پايه بكنيد حتما از پايه هاي قوي استفاده كنيد

باز هم تاكيد ميكنم از پايه هاي سوبل جنس ضعيف داخل بازار استفاده نكنيد تا مجبور به دو باره كاري و پرداخت هزينه نشويد

?
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید
?
برای بازدید از تمام مدلها کلیک کنید
?
?