مدل پرده بالارو – نصب و معرفی پرده بالارو

مدل پرده بالارو

مدل پرده بالارو چطور بوجو آمد؟

مدل پيچ يا همان دراپه عليرغم محبوبيت فوق العاده ايراد هايي هم داشت،بزرگي هلال ها،نياز به فضاي پنجره بزرگ و اندازه رند و خالي بودن فضاي بالاي هلال مواردي بود كه برخي از مشتريان را اذيت ميكرد

اين بار همفكري و ابتكار خياط هاي حرفه اي پرده دليل بر معرفي مدلي شد كه به مدل پرده بالارو معروف شد و دليل شهرت اين مدل به اسم بالارو تفاوت روش دوخت اين مدل با مدل پيچ بوده است.

مدل پيچ چينش از پايين دوخته و جمع ميشد و مدل پرده بالارو از بالا،چون شبيه به هم بودند برش كارها به چرخ كاراي خودشون گفتند از بالا برو(اصطلاح خياطي) اسم بالارو به اين نام شهرت گرفت.

بالاي مدل بالارو سجافدوخته ميشود و فضاي خالي نخواهد داشت،هر هلال نيم متر از فضاي پنجره را پر ميكند،جزو مدل هايي كه بيراه برش ميخورد و پارچه هايي كه براي اين مدل انتخاب ميشوند بايد از لختي و افت مناسبي برخوردار باشند.

?
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید
?
برای بازدید از تمام مدلها کلیک کنید
?
?