پيچ گوشتي شارژي – تنظيم تركي متر

پیچ گوشتی شارژی تنظیم ترکی متر

يكي ديگر از كاربردي ترين ابزار نصب پرده پيچ گوشتي شارژي است كه حرفه اي ترين نوع انها چند حالت و داراي تركي متر هستند
در اينجا فقط به برسي تركي متر اين وسيله پر كاربرد اشاره ميكنيم

در قسمت نوك اين پيچ گوشتي ها اعداد ١ تا ١٦ طراحي شده كه به معني مقدار نيرويي است كه براي صفت كردن پيچ وارد ميكنند و اگر پيچ داخل لرپلاك بر طبق تنظيم تركي متر صفت شود،تركي متر فعال و پيچ گوشتي صداي تق تق پيدا ميكند و هوز ميچرخد

نكته اي كه اينجا بايد همه توجه كنند دليل اين حساسيت روي صفت كردن پيچ هاست

اگر شما پيچ را بيشتر از حد نياز صفت كنيد پيچ با لرپلاك داخل سوراخي كه ايجاد كرده ايد ميچرخد و اين به اين معني است كه سوراخ اسيب ديده و بيش از حد گشاد شده و شما بايد يا پيچ لرپلاك بزرگتر استفاده كنيد يا سوراخ ديگري ايجاد كنيد

بهترين ابزار براي جلو گيري از بروز اين مشكل استفاده از پيچ گوشتي هاي شارژي چند حالته و تنظيم تركي متر با توجه به محل صفت كردن پيچ(درجه تركي متر وقتي سوراخ داخل كچ،بتون،اجر،صقف كاذب و يا سراميك بسيار متفاوت است و نياز به تجربه دارد)
از نظر نصاب هاي حرفه اي پرده بهترين نوع اين پيچ گوشتي ها كه نسبت به قيمت كاربردي باشند،مارك ماكيتا ايتاليا ست كه دلر،دلر چكشي و پيچ گوشتي با ١٦ دنده تركي متر دارد

?
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید
?
برای بازدید از تمام مدلها کلیک کنید
?
?