آموزش نصب پرده پشت دری

آموزش نصب پرده پشت دری

آموزش نصب مدل پرده پشت دری

اموزش نصب مدل پرده پشت دري
مدل پرده پشت به دليل وصل شدن روي چهار چوب پنجره هنگام اندازه گيري بايد دقيق سايز شده باشد

مدل پرده پشت دري دوخته شده توسط تيم پرده سرا معمولا در بالا و پايين كار داراي دو قسمت ليفه اي است كه قسمت هاي ليفه اي كه در بالا ترين و پايين قسمت قرار دارند درواقع تاج خروسي(براي زيبا تر شدن كار)و ليفه هاي پايني و بالايي براي رد كردن ميل پشت دري دوخته شده اند

به دليل احتمال خطا هاي جزئ در هنگام اندازه گيري و تفاوت افت و كشيده شدن پارچه هاي مختلف بهتر است شما اول ميل بالايي كار را نصب و قسمت بالايي مدل پرده پشت دري را نصب نماييد سپس كار را بكشيد و هر جا كه كشيده تر شد سوراخ هاي ميل پاييني را علامت زده و ميل پاييني را نصب كنيد با كشيده ايستادن مدل پرده پشت دري جلوي كار چندين برابر خواهد شد
سپس با استفاده از كمر پرده و پاپيون وسط كمر پشت دري را جمع كرده و از پشت گره بزنيد
مدل پرده پشت دري را به چند صورت داخل ريل قرار ميدهند كه يكي ديگر از انها جمع كردن بالاي كار به چپ و پايين كار به راست و يا برعكس است

 

اموزش نصب مدل پرده پشت درینصب مدل پرده پشت دریپشت دریمدل پرده پشت دری

?
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید
?
برای بازدید از تمام مدلها کلیک کنید
?
?