آموزش نصب مدل پرده سخره واژگون

آموزش نصب مدل پرده سخره واژگون

اموزش نصب مدل پرده سخره واژگون:

مدل پرده سخره واژگون نيز داراي نصبي بسيار راحت است

در مرحله اول شما بايد نوار پرده دوخته توسط تيم خياطي پرده سرا را بر طبق دستور زير چين دهيد و گيرهاي چوب پرده را بعد از چين دادن با دست در فاصله ١٠ سانتيمتري روي نوار وصل و روي چوب پرده نصب نماييد

چين دادن نوار مدل پرده سخره واژگون:

عرض نوار پرده بعد چين دادن بستگي به تعداد هلال مدل پرده سخره واژگون شما دارد،براي مثال اگر شما از مدل پرده سخره واژگون شما داراي ٢ هلال با يك تخته بلند است بايد نوار پرده در عرض ١.٥ متر چين بخورد و اگر داراي ٣ هلال با يك تخته بلند است بايد در ٢ متر چين بخورد-در واقع هر هلال ميم متر از فضا را اشغال خواهد كرد

بعد از چين دادن نوار و وصل كردن گيره ها و نصب مدل پرده سخره واژگون نوبت به تنظيم چين ها ميرسد،انجام اين قسمت از كار ممكن زمان بر باشد و نياز به حوصله داشته باشد

هر هلال مدل پرده سخره واژگون شما دراي ٦ الي ٧ چين خواهد بود و شما بايد در قسمت بالايي هر هلال رو نوار پرده با دست تعداد ٦ الي ٧ چين با دست تنظيم كنيد
تنظيم چين ها بايد به صورتي باشد كه در راستاي چين هاي دوخته شده در قسمت پاييني هلال ها باشد تا شكست و حالت شكل گيري پارچه بدون خطا و در راه تارو پود باشد و هلال هاي شما در بهترين حالت ايستايي قرار بگيرند

بعد از اين مراحل نوبت ميرسه به تنظيم تخته بلند مدل پرده سخره واژگون،براي تنظيم اين قسمت شما ميتوانيد با دست تعداد ٦ الي ٧ چين رو دكوري تخته بلند ايجاد كنيد كمر دكوردي با نخ ضخيم ببنديد و پشت به بالا كشيده و به چوب پرده وصل كنيد كه مدل خمره اي شهرت دارد،ميتونيد قسمت دوسط دكور را سنجاق زده از با نخ ضخيم به بالا بكشيد كه به مدل پنلي شهرت دارد و يا با صرف حوصله به صورت هلال تنظيم نماييد كه نيازمند تجربه ميباشد
موارد ذكر شده براي تنظيم مدل پرده سخره واژگون همگام با روش دوختي نيم پرده سرا ميباشد،نكات نصبي تخته بلند در صورتي قابل اجرا هستند كه تخته بلند شما حدود ٧٠ سانتي متر از قد پنجره شما بلند تر باشد

?
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید
?
برای بازدید از تمام مدلها کلیک کنید
?
?